PROTEKT – ROLEX 1 AH210 URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE

Zainwestuj w jakość razem z linią produktów PROTEKT!

netto
283,74 zł
brutto
349,00 zł

Stan magazynu
Wysoki

Model: ROLEX 1 AH210

Wymiary: 96 x 98 x 320 mm

Waga: 1180g

Norma: EN 360

Urządzenie samohamowne ROLEX z rozwijaną taśmą włókienniczą długości 2,25 m przeznaczone jest do prac wymagających przemieszczania w stosunku do punktu zaczepienia. Urządzenia samohamowne są składnikiem indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i nie wymagają stosowania amortyzatora bezpieczeństwa.

Informacje techniczne:

 • Wymiary: 96 x 98 x 320 mm
 • dł. taśmy: 2,25 m
 • ciężar: 1,18 kg.
 • max. masa osoby zabezpieczanej: 140 kg.
 • mechanizm blokujący w obudowie antyudarowej
 • zatrzaśniki AZ011 i AZ002AS
 • Badane dla maksymalnej wagi użytkownika 140 kg

Wymagania:

 • Urządzenie samohamowane ROLEX jest zgodne z normą PN-EN 360 - Urządzenia samohamowne.
 • Certyfikat CE

Praca na wysokości

 • Praca na wysokości może narazić pracowników na szczególnie wysokie ryzyko utraty zdrowia lub życia na skutek upadku lub innego poważnego zdarzenia. Wypadki związane z pracami wysokościowymi stanowią dużą część wszystkich wypadków przy pracy - szczególnie śmiertelnych.
 • Rocznie w Polsce dochodzi do około 5000 wypadków będących następstwem upadku z wysokości, w wyniku których 150 osób ponosi śmierć na miejscu lub odnosi ciężkie obrażenia.

(źródło: Główny Urząd Statystyczny - dane 2005r.)

 

Przepisy prawa polskiego i europejskiego z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawców zatrudniających osoby wykonujące prace na wysokości do zapewnienia właściwych środków chroniących przed upadkiem.

 •  Jeżeli jest to możliwe, prace należy organizować tak, aby pracownicy znajdowali się poza strefą zagrożenia upadkiem z wysokości.
 • W przypadku jednak, gdy prace na wysokości będą wykonywane w miejscu i w sposób zagrażający bezpieczeństwu należy dokonać wyboru najbardziej odpowiedniego sprzętu, który zapewni właściwe warunki pracy.
 • Stosuje się przy tym zasadę pierwszeństwa środków ochrony zbiorowej (balustrady i siatki ochronne) nad środkami ochrony osobistej (indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości).
 • Prawidłowy wybór sprzętu powinien uwzględniać charakter wykonywanej pracy.
 • Wyborowi i używaniu środków ochronnych właściwych dla każdego stanowiska pracy powinno towarzyszyć specjalistyczne szkolenie i badanie lekarskie.
 • Ponadto pracodawca zobowiązany jest do odpowiedniego zaplanowania prac wysokościowych oraz zapewnienia nadzoru nad ich wykonywaniem i przestrzeganiem zasad bezpieczeństwa.

 

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości podlega okresowym przeglądom kontrolnym wykonywanym przez wykwalifikowany personel. Przeglądy okresowe nie zwalniają użytkowników z każdorazowej kontroli sprzętu przed użyciem.

Jako Środek Ochrony Indywidualnej (PPE), sprzęt chroniący przed upadkiem musi spełniać wymagania zharmonizowanych norm europejskich (EN). Wymagane jest umieszczanie na wyrobach oznakowania CE zawierającego między innymi numer odnośnej normy europejskiej.

ROLEX1
Zobacz także
Inne produkty z tej kategorii

Komentarze

Napisz swoją opinię

PROTEKT – ROLEX 1 AH210 URZĄDZENIE SAMOHAMOWNE

Zainwestuj w jakość razem z linią produktów PROTEKT!

Napisz swoją opinię